İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bingöl Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

YEREL DÜZEY KBRN HİZMET GRUBU EĞİTİMİ YAPILDI 18 Ekim 2018

17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Müdürlüğümüz Kriz Merkezi toplantı salonunda AADYM Şube Müdürü M.Nuri DEĞİŞMAN başkanlığında eğitmen personellerimizce ilimizde Destek Çözüm Ortaklarımız olan kurumların ilgili personellerine olası KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehditlerine karşı bilinçli olmaları amacıyla sunumlar eşliğinde farkındalık eğitimleri verildi.

Anaçözüm ortağı olduğumuz KBRN hizmet grubunun oluşturulmasının amacı aşağıdaki gibidir.

AMAÇ-KAPSAM

            Bu hizmet grubu planının temel amacı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) maddelerin kasti olarak veya hataen çevreye yayılması sonucu insan sağlığı ve çevre üzerinde geçici veya kalıcı etkiler yaratması ile sonuçlanan KBRN olaylarına müdahalenin ilk adımı olan “KBRN olayının tespiti ve sınıflandırılmasının” yapılması, arındırma ünitelerinin kurulması ve arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli verilerin alınması sırasında görevli kurumları ve müdahale öncesi ve sırasında izlenecek prosedürleri belirlemektedir.

            KBRN maddelerinin pek çoğunun renginin, kokusunun ve tadının olmaması, bu maddelerin tespitinin ancak özel ölçüm araç gereçlerle yapılmasını zorunlu kılmakta ve personelin tespit ve müdahale aşamalarında bu maddelere maruz kalmamak için farklı koruma düzeylerine sahip şahsi koruyucu teçhizatı bulundurması gerekmektedir.

           Bu plan kapsamında KBRN maddeleri tek bir terim altında toplanmıştır. Ancak kimyasal, biyolojik, radyoaktif veya nükleer maddelerin her birinin insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşturdukları etkiler farklı etkileşim mekanizmalarıyla gerçekleştiğinden bu maddelere müdahale yöntemleri de büyük farklılıklar göstermektedir.  

           KBRN Hizmet Grubu Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ikincil veya birincil afet olarak meydana gelebilecek bir kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlike durumunda, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla, olayın meydana geldiği bölgede,

  • Keşif yapmayı,
  • Olayın türünü tespit etmeyi,
  • Sıcak, ılık ve soğuk güvenlik bölge sınırlarını belirlemeyi,
  • Arındırma faaliyetlerini başlatmayı ve sürdürmeyi,
  • Kirli bölgede arama kurtarma faaliyetlerini başlatmayı ve sürdürmeyi,
  • Olayın türüne uygun “olay türü planını” uygulamaya koymayı

amaçlamaktadır.   Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlike durumunda olay bölgesinde keşif ve tespit, arındırma, arama kurtarma işlemlerini yürütecek ekiplerin çalışma esaslarını, ekiplerde görev alacak Bakanlık, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile tehlikenin türüne göre devreye girmesi gereken olay türü planının uygulamaya konulması esaslarını kapsamaktadır